Klaster Myślenicki – współpraca się opłaca!

Jak poprawić swoją konkurencyjność, poszerzyć portfolio usług i podnieść ich jakość,
gdy jest się niewielkim lokalnym operatorem telekomunikacyjnym?

Kooperacja małych firmy lokalnych jest dla nich szansą na dalszy rozwój a niejednokrotnie kluczem do utrzymania się na rynku w warunkach silnej konkurencji. Współpraca taka pozwala wymieniać się doświadczeniami, współdzielić zasoby i finansować większe projekty nieosiągalne dla małego przedsiębiorcy. W tym duchu w roku 2010 z inicjatywy trzech małopolskich firm: NETMAR, Inet Centrum s.c. i Studio Wik s.c. oraz instytucji otoczenia biznesu jaką jest Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) został założony Klaster Myślenicki.

Aktualnie jedenaście podmiotów tworzy Klaster Myślenicki będący powiązaniem kooperacyjnym operatorów ISP z Małopolski pod patronatem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. W wyniku ich bieżącej współpracy powstaje nowy węzeł wymiany ruchu (Węzeł Krakowski), w którym dostępne będą między innymi usługi transmisji danych, IPTV, VoIP oraz DC i Cloud. Celem tych działań jest poprawa jakości dostarczanych usług telekomunikacyjnych na lokalnych rynkach oraz, co najważniejsze dla małych operatorów, obniżenie kosztów ich wytworzenia. Ten nowy projekt Klastra uzyskał w 2013 roku dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu wniosków.

 • Cele Klastra Myślenickiego

  Celami Klastra Myślenickiego jest integracja współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w zakresie nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych, w tym m.in.: stworzenie sieci współpracy w obszarze działalności telekomunikacyjnej umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału Partnerów Klastra Myślenickiego, wspieranie innowac...
  dowiedz się więcej ››

 • Władze Klastra Myślenickiego

  Organami Klastra Myślenickiego są Rada Klastra Myślenickiego oraz Komitet Sterujący Klastra Myślenickiego. Rada Klastra Myślenickiego składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Partnerów Klastra Myślenickiego. Każdy Partner ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady. Pracami Rady Klastra Myślenickiego kieruje Przewodniczący Rady. Do zadań Rady Klastra Myś...
  dowiedz się więcej ››

 • Członkowie Klastra Myślenickiego

  Klaster Myślenicki  jest otwarta na przyjęcie nowych Partnerów a przyjęcie nowego Partnera wymaga opinii Komitetu Sterującego oraz uchwały Rady Klastra Myślenickiego. Przystąpienie do Klastra jest dobrowolne i odbywa się poprzez podpisanie umowy o przystąpieniu nowego Partnera. Umowa o przystąpieniu nowego Partnera określona jest na standardowym formularzu, wskazując w szcz...
  dowiedz się więcej ››

 • Projekty Klastra Myślenickiego

  Klaster Myślenicki stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych (m.in. realizacji wspólnego projektu współfinansowanego funduszami WE, organizowanie szkoleń, wspólne zakupy dóbr, świadczenie...
  dowiedz się więcej ››