Projekty

Węzeł Krakowski – nowe możliwości dzięki współpracy w klastrze

Z inicjatywy Klastra w 2012 roku dziewięciu małopolskich operatorów przystąpiło do planowania budowy węzła KIKE w Krakowie wraz realizacją dowiązania do niego własnych sieci oraz dołączenia go do węzłów KIX w Warszawie i EPIX w Katowicach. Plany te przerodziły się w większy projekt pt. „Węzeł Krakowski - budowa węzła telekomunikacyjnego oraz uruchomienie innowacyjnych usług szansą na rozwój lokalnych ISP”, którego Liderem została firma Connected Sp. z o.o. Projekt w 2013 roku uzyskał dofinansowanie z funduszu regionalnego MRPO.

Partnerzy projektu przede wszystkim uzyskają dostęp do usług międzynarodowego tranzytu IP, wraz z niezbędnymi do tego urządzeniami aktywnymi, oraz do infrastruktury pozwalającej na wdrożenie nowoczesnych usług we własnych sieciach. Zaplanowano między innymi zakup wyposażenia do realizacji styku SS7 z TP wraz z zestawem central VoIP, budowę profesjonalnej stacji czołowej IPTV oraz infrastruktury Data Center dla usług Cloud. Poprzez węzeł będzie można uzyskać dostęp do krakowskich dostawców treści takich jak Onet, Interia i NetArt oraz do dostawców ogólnopolskich.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

                     


pokaż wszystkie artykuły ››