Klaster Myślenicki – współpraca się opłaca!

Jak poprawić swoją konkurencyjność, poszerzyć portfolio usług i podnieść ich jakość,
gdy jest się niewielkim lokalnym operatorem telekomunikacyjnym?

Kooperacja małych firmy lokalnych jest dla nich szansą na dalszy rozwój a niejednokrotnie kluczem do utrzymania się na rynku w warunkach silnej konkurencji. Współpraca taka pozwala wymieniać się doświadczeniami, współdzielić zasoby i finansować większe projekty nieosiągalne dla małego przedsiębiorcy. W tym duchu w roku 2010 z inicjatywy trzech małopolskich firm: NETMAR, Inet Centrum s.c. i Studio Wik s.c. oraz instytucji otoczenia biznesu jaką jest Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) został założony Klaster Myślenicki.

Aktualnie jedenaście podmiotów tworzy Klaster Myślenicki będący powiązaniem kooperacyjnym operatorów ISP z Małopolski pod patronatem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. W wyniku ich bieżącej współpracy powstaje nowy węzeł wymiany ruchu (Węzeł Krakowski), w którym dostępne będą między innymi usługi transmisji danych, IPTV, VoIP oraz DC i Cloud. Celem tych działań jest poprawa jakości dostarczanych usług telekomunikacyjnych na lokalnych rynkach oraz, co najważniejsze dla małych operatorów, obniżenie kosztów ich wytworzenia. Ten nowy projekt Klastra uzyskał w 2013 roku dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu wniosków.

Cele Klastra Myślenickiego

Celami Klastra Myślenickiego jest integracja współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w zakresie nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych, w tym m.in.:

  1. stworzenie sieci współpracy w obszarze działalności telekomunikacyjnej umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału Partnerów Klastra Myślenickiego,
  2. wspieranie innowacyjności w obszarze działalności telekomunikacyjnej oraz stworzenie warunków do skutecznego wykorzystania nowych technologii w działalności gospodarczej Partnerów,
  3. ułatwianie wymiany i dostępu do nowej wiedzy,
  4. łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji Partnerów w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
  5. ułatwianie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich,
  6. promocja Klastra jako innowacyjnego i atrakcyjnego ośrodka lokalnego.

Do zadań Klastra Myślenickiego należy stworzenie platformy współpracy dla jej Partnerów w celu realizacji wspólnych projektów. Merytorycznymi komórkami przygotowującymi idee projektów będą Grupy Robocze Klastra Myślenickiego.


pokaż wszystkie artykuły ››