Projekty

  • Węzeł Krakowski – nowe możliwości dzięki współpracy w klastrze

    Z inicjatywy Klastra w 2012 roku dziewięciu małopolskich operatorów przystąpiło do planowania budowy węzła KIKE w Krakowie wraz realizacją dowiązania do niego własnych sieci oraz dołączenia go do węzłów KIX w Warszawie i EPIX w Katowicach. Plany te przerodziły się w większy projekt pt. „Węzeł Krakowski - budowa węzła telekomunikacyjnego oraz uruchomienie inn...
    dowiedz się więcej ››

  • Węzeł Myślenicki - kooperacja kluczem do sukcesu

    Klaster Myślenicki w 2011 roku uzyskał dofinansowanie projektu pt. „Klaster Myślenicki – budowa węzła telekomunikacyjnego oraz usług teleinformatycznych szansą na rozwój lokalnych firm ISP” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Projekt ten, oprócz zadań i celów czysto technicznych takich ja...
    dowiedz się więcej ››