Projekty

Węzeł Myślenicki - kooperacja kluczem do sukcesu

Klaster Myślenicki w 2011 roku uzyskał dofinansowanie projektu pt. „Klaster Myślenicki – budowa węzła telekomunikacyjnego oraz usług teleinformatycznych szansą na rozwój lokalnych firm ISP” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Projekt ten, oprócz zadań i celów czysto technicznych takich jak budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej, zakupu urządzeń i wdrożenie nowych usług, obejmuje działania organizacyjne i promocyjne mające na celu dalszy rozwój Klastra poprzez poszerzenie grona Partnerów i realizację z nimi kolejnych projektów.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

                     


pokaż wszystkie artykuły ››